Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 4/A.
Postai cím: 8380 Hévíz Pf. 49.
Intézményvezető: Laczkó Mária

Telefon: 83/343-400,  83/540-212
Konyha: 83/343-181
Üzenetrögzítő/fax: 83/340-602
e-mail:gamesz pont heviz kukac t-online pont hu

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Az intézmény jogállása, feladata
Az intézmény önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az éves költségvetési előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik, gazdálkodását Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete által alkotott költségvetési rendelete határozza meg.

A GAMESZ intézmény dolgozóinak összlétszáma 70 fő.

Feladataösszetett, mivel elvégzi Hévíz városgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat /parkfenntartás, köztisztaság, temetőfenntartás/, valamint ellátja az önkormányzat által fenntartott öt, részben önállóan gazdálkodó közintézmény karbantartási, gazdálkodási és könyvelési feladatait, működteti az egészségügyi alapellátáshoz tartozó orvosi rendelőket, a fogorvosi ellátást valamint az orvosi ügyeletet.

A GAMESZ-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények a következők:

Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
8380 Hévíz, Park u. 9.
Tel./Fax: 340-700,
e-mail: bibo-agsz @ freemail.hu

Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 2.
Tel:         Igazgatói iroda: 83/540-045
Titkárság: 83/540-047
Fax: 83/540-046
Központi szám: 343-486, 340-388
e-mail:illyes @ illyes-heviz.hu

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
8380 Hévíz, Sugár u. 7.
Tel./Fax: 83/343-350
e-mail:ovoda @ hevizegregy.hu

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
8380 Hévíz, Szent András u. 11/a.
Tel./Fax: 83/343-451
e-mail: terezany @ t-online.hu

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
838o Hévíz, Deák tér l.
Tel.: 83/341-545, 83/540-196
e-mail: iroda @ hevizgaleria.hu

A GAMESZ szervezeti felépítése
A GAMESZ élén egyszemélyi felelős vezető áll. Vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért.

Közgazdasági csoport
A közgazdasági csoport ellátja a GAMESZ és az öt részben önállóan gazdálkodó intézmény költségvetési, gazdálkodási, számviteli, könyvelési és adatszolgáltatási feladatait.

GAMESZ iroda munkarendje:
Hétfőtől – csütörtökig:7.30 – 16.00 óra
Pénteken: 7.30 – 13.30 óra

Műszaki csoport
A műszaki csoport ellátja az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és gondnoki feladatokat.
Biztosítja az intézmények épületeinek, berendezéseinek üzemképes állapotát, folyamatos karbantartását.
Ellátja a fűtési feladatokat. Kisebb fejlesztési és felújítási feladatokat is végez.

Parkfenntartási és köztisztasági csoport
A parkfenntartási és köztisztasági csoport végzi a város közterületeinek fenntartási munkáit. A 31 ha-os önkormányzati tulajdonú zöldterületeinek kialakítása, gondozása, felújítása, tisztántartása a feladata. A terület 80 %-a intenzíven művelt.
Ápolja az út menti fasorokat, parkokat, virágágyásokat, gondoskodik a járdák, utak, játszóterek tisztaságáról. A virágágyakba 20.000 db egynyári palántát, árvácskát és ehhez 9.000 db virághagymát ültet ki szezononként.
350 db egyéb balkonnövényt, 400 db nagycserepes muskátlit.
Évente megrendezi Hévíz Város környezetszépítő versenyét:
-          kert, balkon,
-          intézményi,
-          vendéglátóhely kategóriákban,
valamint az Adventi díszítő versenyt.
Munkájuk révén a város minden évben részt vesz a”Virágos Magyarországért” mozgalomban.
A város:
- 1995-ben a versenyen való részvételért a Hortus Hungaricus ’95 Nemzetközi Kertészeti Szakkiállításon való részvételt nyert.
- 1996-ban a Hortus Hungaricus’195 Nemzetközi Kertészeti Szakkiállításon Szigetszentmiklós Város Önkormányzata különdíját nyerte a színvonalas bemutatóért.
- 1996-ban „Az idegenforgalmi területek kultúrált környezetének kialakításáért” Magyarország aranyozott bronz plakettet kapott a Belügyminisztériumtól.

1997-ben város kategóriában első díjat,
- 1998-ban az európai versenyben ezüst minősítést,
- 2000-ben „Az ezredforduló legvirágosabb települése” címet,
- 2004-ben Miniszterelnöki különdíjat,
- 2005-ben Ezüst Diplomát,
- 2006-ban Arany Diplomát,
- 2007-ben Arany Rózsa Díjat,
- 2009-ben
a legtisztább magyar település címet (országos internetes lakossági szavazás alapján) nyerte el.


Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

GAMESZ Junior Étterem
Intézményünk saját fenntartású konyhájában biztosítja a városi intézmények ellátottjainak és dolgozóinak az étkeztetést.
A konyha közvetlenül a GAMESZ vezető irányításával, az élelmezésvezető közreműködésével működik.
A konyha naponta átlag 800-850 fő részére ebédet, 380 napközis részére tízórait, uzsonnát, és a középiskolai kollégistáknak reggelit és vacsorát készít. Ellátja az Önkormányzat városi rendezvényeinek vendégétkeztetését is.

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Egészségügyi ellátás
A GAMESZ működteti az egészségügyi alapellátás részét képező háziorvosi, gyermekorvosi
és fogorvosi szolgálatot és az orvosi ügyeletet. Biztosítja az orvosi rendelők fűtését, takarítását.

Temetőfenntartás
A temetőgondnok elvégzi a helyi köztemetőben a temetkezéssel kapcsolatos feladatokat és biztosítja a temetők rendjét.


Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Nyitva tartás:

március 1-től augusztus 31-ig:      7.00 - 20.00
szeptember 1-től október 21-ig:     7.00 - 18.00
október 22-től november 10-ig:      7.00 - 20.00
november 11-től február 28-ig:       7.00 - 18.00

Letölthető: síremlék felállítási kérelem, letölthető

A temetőről és a temetkezés rendjéről:

Az egyszeri megváltás időtartama:
- díszsírhely határidő nélküli (melyet Hévíz Város Önkormányzata nevében a polgármester adományozhat)
- felnőtt egyes és kettes sírhely 25 év, ill. az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év
- gyermek sírhely 10 éves korig 25 év
- urnafülke 10 év
- urnasírbolt 25 év
- sírbolthely egyes és kettes 60 év

A felnőtt sírok egymástól legalább 60 cm távolságra, a gyermeksírok pedig 40 cm távolságra helyezkedhetnek el. A sorok közötti távolság 60 cm, a sírhelytáblák között legalább 4 m széles utat kell hagyni.

A temetőkben lévő sírgödrök méretei a következők:
- egyes sír 2,20 m hosszú, 1 m széles és 2 m mély
- kettős sír 2,20 m hosszú, 2 m széles és 2 m mély
- gyermek sír 1,70 m hosszú, 0,8 m széles és 1,5 m mély
- urnafülke 30 x 30 cm belső méret
- urnasírhely 0,70 m hosszú, 0,9 m széles és 1 m mély
- sírbolt 2,5 m hosszú, 1,5 m széles és 2 m mély

A lejárt idejű sírokat újra kell váltani.
A síremlék állítása engedélyköteles.
Az engedélyt kiadja a temető fenntartója:
GAMESZ 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 4/A. (Tel.: 83/343-400).
A temetőben való munkavégzés egyszeri területfoglalási díja:3.000 Ft, feltétele az engedélyezett terv, melyet a temetőgondnoknak be kell mutatni.
A síremlék felállításánál keletkezett hulladékot, építési törmeléket, fölösleges földet az építtető köteles a temetőből elszállítani. 

A sírhelyek egyszeri megváltásának időtartama és díjai:

 

Ár

Díszsírhely, egyes

díjmentes

Díszsírhely kettes

díjmentes

Sírhely, felnőtt, egyes 25 évre

15.000 Ft

Sírhely, felnőtt kettes 25 évre

30.000 Ft

Gyermeksírhely (10 éves korig) 25 évre

15.000 Ft

Urnafülke újraváltása 25 évre

22.500 Ft

Urnasírbolt (2 urna) 25 évre /rézsű/

45.000 Ft

Sírbolthely, egyes 60 évre

112.000 Ft

Sírbolthely, kettes 60 évre

150.000 Ft

Amennyiben a megváltás után sírbolthely kerül kialakításra, úgy a sírhely és a sírbolthely közti különbséget utólagosan meg kell fizetni.

Szolgáltatások, melyeket a lakosság részére megrendelés alapján elvégzünk:

Kaszálás

Hóeltakarítás

 

http://onkormanyzat.heviz.hu/kozerdeku/intezmenyek/kozszolgalati/gazdasagi-muszaki-ellato-szervezete